O KHDK “Krzyś”

Klub Honorowych Dawców Krwi “Krzyś” w Zielonce działa od 2003 r. Głównym celem działania Klubu jest niesienie pomocy potrzebującym oraz promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród Mieszkańców.

Jak się zaczęło?

We wrześniu 2002 r. uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 zachorował na ostrą białaczkę szpikową. Był to cios dla rodziny i całej społeczności szkolnej. Dyrektor Katarzyna Stencel kontaktując się z rodzicami chłopca dowiedziała się, że stan zdrowia jest krytyczny i potrzebna jest krew do stałego przetaczania. Był to bodziec do podjęcia działań na rzecz pomocy Krzysiowi. Szybko udało się znaleźć sprzymierzeńców
i rozpoczęła się szeroka akcja “Krew dla Krzysia“: plakaty – lokalnie i w Warszawie, zbieranie kart krwiodawców i przekazywanie rodzinie ucznia, współpraca ze stacją krwiodawstwa, komunikaty w radiu
i prasie, kontakty telefoniczne z krwiodawcami.

Pomagali wszyscy – społeczność szkolna, władze Miasta, proboszczowie zielonkowskich parafii, mieszkańcy Zielonki, ośrodki  instytucje, prasa lokalna. Akcja wiązała się również z zaproszeniem stacji krwiodawstwa  do Zielonki. Odzew był wielki, a efekt zamierzony. Krzyś miał zapewnioną krew i mógł czekać na przeszczep. Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w fronie wielu instytucji i osób prywatnych, które pomagały Krzysiowi.

Ten wyjątkowy dar serca nie pozostał jednorazowym zrywem, ale przerodził się w systematyczną pomoc.

Pod koniec 2003 r. zrodziła się inicjatywa założenia w Zielonce Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK.

W chwili powstania Klub liczył 12 osób. W 2004 r. w Szkole Podstawowej nr 1 został przeprowadzony konkurs na nazwę Klubu.

Konkurs na nazwę Klubu

 W jego wyniku Klub Honorowych Dawców Krwi w Zielonce otrzymał nazwę “Krzyś.”

Wyróżnione hasła i ich autorzy:
1. “Kropla życia” – autorzy: Krzysztof Moszczyński (kl. V b) i Robert Michalski (kl. VI a)

2. “Licząca się kropla” – autor: Konrad Fit (kl. II b)

3. “Moje życie” – Kinga Truś (kl. IV b)

Skład komisji konkursowej:

1. Andrzej Dzieciątko

2. Katarzyna Stencel

3. Joanna Tomaszewska

4. Sławomir Tomaszewski

5. Sławomir Gajcy

—————————————————————————————————————————————————

 Podziękowania dla Klubu Honorowych Dawców Krwi “Krzyś”:

 


RCKiK za 2010
RCKiK za 2009

Podziękowanie od p. Przybysz

Z Miejskiego Gimnazjum w Zielonce

ETNA

Możliwość komentowania została wyłączona.