Krewkart i odznaki HDK. Co zrobić, by dostać?

Znaczna część zielonkowskich i z okolicznych miast Krwiodawców regularnie przychodzi czynnie brać udział w akcji honorowego oddawania krwi organizowanej przez nasz Klub. Większość z Państwa już może ubiegać się o wydanie tzw. krewkarty lub odznaki dla Honorowych Dawców Krwi. Co zrobić by je otrzymać?

KREWKART

Powstanie identyfikacyjnej karty grupy krwi „krewkart” (zdjęcie ponizej) jest odpowiedzią na „stale zwiększająca się ilość wypadków i urazów zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym, rosnąca ilość wypadków komunikacyjnych, częstsze pobyty
w szpitalu z jednej strony, a dotychczasowy brak odpowiednich dokumentów do zapisywania grupy krwi (w związku
z wprowadzeniem nowych dowodów osobistych) z drugiej strony spowodowały, że powstała potrzeba wyposażenia każdego
z nas w stosowny dokument”.

Jedną z instytucji, która wydaje Krwiodawcom „krewkartę”, jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie. Krewkarta bezpłatna dla tych, którzy trzykrotnie oddali krew (lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników).

Co zrobić, aby bezpłatnie uzyskać tę kartę?
1. na adres mailowy KHDK „Krzyś” (krzys.zielonka@gmail.com) należy wysłać wyraźne skany/ksero obu stron dowodu osobistego (Termin nadsyłania: do 20 października)
Po zebraniu kilku wniosków organizator akcji z ramienia Klubu pojedzie na Saską by na miejscu „wypisano” krewkarty
i przywiezie je na akcję krwiodawstwa (16 listopada), lub osobiście przekaże po wcześniejszym ustaleniu terminu.
2. osobiście w siedzibie RCKiK w Warszawie (ul. Saska 63/75). Wiąże się to jednak z wzięciem dnia wolnego od pracy / opuszczeniem zajęć.


ODZNAKI HDK

 Poniższa tabela pokazuje, kto może ubiegać się o poszczególną odznakę HDK. Przykładowy przelicznik donacji dostępny jest TUTAJ.

                     Odznaka / płeć                           Kobieta                          Mężczyzna

III stopnia

5 litrów krwi*

6 litrów krwi*

II stopnia

10 litrów krwi*

12 litrów krwi*

I stopnia

15 litrów krwi*

18 litrów krwi*

Zasłużony dla Zdrowia Narodu

20 litrów krwi**

* lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
** lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników oraz w wyniku uznania wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

 

Co zrobić, aby wystąpić o odznakę?
1. podczas akcji krwiodawstwa, stacjonarnych i niestacjonarnych (ambulans)*. W momencie rejestracji należy zgłosić chęć uzyskania odznaki (ważne: należy mieć legitymację HDK!). Lekarka później powie krok po kroku co należy zrobić.
2. osobiście w siedzibie RCKiK w Warszawie (ul. Saska 63/75), w dziale pobrań. Wiąże się to jednak 
z wzięciem dnia wolnego od pracy / opuszczeniem zajęć. 

* w informacji o najbliższej akcji krwiodawstwa pojawi się szczegółowa adnotacja w sprawie odznak.

 

Więcej nt. odznak można przeczytać W TYM MIEJSCU.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.