Krewkart i odznaki HDK. Co zrobić, by je otrzymać?

Znaczna część zielonkowskich (i z okolicznych miast) Krwiodawców regularnie przychodzi czynnie brać udział w akcji honorowego oddawania krwi organizowanej przez nasz Klub. Większość z Państwa już może ubiegać się o wydanie tzw. krewkarty lub odznaki dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Co zrobić by je otrzymać?

KREWKART

Powstanie identyfikacyjnej karty grupy krwi „krewkart” (zdjęcie poniżej) jest odpowiedzią na “stale zwiększająca się ilość wypadków i urazów zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym, rosnąca ilość wypadków komunikacyjnych, częstsze pobyty
w szpitalu z jednej strony, a dotychczasowy brak odpowiednich dokumentów do zapisywania grupy krwi (w związku
z wprowadzeniem nowych dowodów osobistych) z drugiej strony spowodowały, że powstała potrzeba wyposażenia każdego
z nas w stosowny dokument”.

Jedną z instytucji, która wydaje Krwiodawcom “krewkartę”, jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie. Krewkarta bezpłatna dla tych, którzy co najmniej trzykrotnie oddali krew (lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników).

Co zrobić, aby bezpłatnie uzyskać tę kartę?
1. na adres mailowy KHDK “Krzyś” (krzys.zielonka@gmail.com) należy wysłać wyraźne skany/ksero obu stron dowodu osobistego.
Po zebraniu kilku wniosków organizator akcji z ramienia Klubu pojedzie do RCKiK na Saską by na miejscu “wypisano” krewkarty
i przywiezie je na akcję krwiodawstwa, lub osobiście przekaże po wcześniejszym ustaleniu terminu.
2. osobiście w siedzibie RCKiK w Warszawie (ul. Saska 63/75). Wiąże się to jednak z wzięciem dnia wolnego od pracy / opuszczeniem zajęć.


ODZNAKI HDK

Poniższa tabela pokazuje, kto może ubiegać się o poszczególną odznakę HDK. Przykładowy przelicznik donacji dostępny jest TUTAJ.

                     Odznaka / płeć                           Kobieta                          Mężczyzna

III stopnia

5 litrów krwi*

6 litrów krwi*

II stopnia

10 litrów krwi*

12 litrów krwi*

I stopnia

15 litrów krwi*

18 litrów krwi*

Zasłużony dla Zdrowia Narodu

20 litrów krwi**

* lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
** lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników oraz w wyniku uznania wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

 

Co zrobić, aby wystąpić o odznakę Zasłużonego HDK?

  w siedzibie RCKiK w Warszawie (ul. Saska 63/75), w dziale pobrań. Wiąże się to jednak z wzięciem dnia wolnego od pracy / opuszczeniem zajęć. LUB

 podczas akcji krwiodawstwa, stacjonarnych i niestacjonarnych (ambulans)*. W momencie rejestracji należy zgłosić chęć uzyskania odznaki (ważne: należy mieć legitymację HDK!). Lekarka później powie krok po kroku co należy zrobić.

Najczęściej jest tak, że w podanym terminie, w następnym miesiącu,  należy zadzwonić do PCK (Warszawa, ul. Szańcowa 25; we wtorki i czwartki w godz. 8.30 – 16.00, numer: 22 506 51 96) w celu ustalenia terminu osobistego odebrania odznaki (możliwa jest też wysyłka pocztą).

W przypadku wnioskowania o odznakę Zasłużonego HDK I stopnia procedura jest zwykle taka sama. Z tym “dodatkiem”, że w legitymacji HDK lekarz wypisuje odpowiednią adnotację i przybija pieczątki. Dzięki takiemu “oświadczeniu” można korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej w Warszawie w I oraz II strefie biletowej (zobacz: ZTM Warszawa – uprawnienia do ulg; przejazdy bezpłatne).

UWAGA!
W wielu miastach również są ulgi w komunikacji miejskiej. Warto przeczytać jakie wymogi należy spełniać, klikając TUTAJ

Więcej nt. odznak można przeczytać W TYM MIEJSCU.

————
UWAGA! 
Apelujemy o rozwagę przy publikacji zdjęć krewkart oraz odznak Zasłużonego HDK (szczególnie I stopnia, która uprawnia m.in. do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską) na portalach społecznościowych. W programie graficznym (nawet Paint) należy zamazać numer legitymacji lub przed zrobieniem zdjęcia zasłonić, np. odznaką.

Legitymacje (jak i inne zdjęcia dokumentów publikowane przez nierozważnych użytkowników kart kredytowych, dokumentów tożsamości itp.) są często podrabianie i wykorzystywane w niewłaściwy sposób, przez co można mieć sporo problemów.

źr. zdjęcia: PCK.org

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.