Po spotkaniu…

Wczoraj odbyło się otwarte spotkanie KHDK “Krzyś”. Głównym tematem było ewentualne wstąpienie Klubu w struktury Polskiego Czerwonego Krzyża. Postanowiono, że zostaną przygotowane (prawdopodobnie na najbliższą akcję) broszurki informacyjne o PCK, celach i zadaniach Klubu HDK PCK oraz prawach i obowiązkach Członków Klubu HDK PCK.
Następnie omówiono wstępny zarys przygotowań do kwietniowej akcji krwiodawstwa.

Termin kolejnego spotkania otwartego podamy wkrótce. Zapraszamy wszystkich z Klubu (a także osób chcących przyłączyć się do KHDK “Krzyś) do udziału w spotkaniach.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.