Podsumowanie akcji krwiodawstwa w 2015 r.

W minionym roku Klub Honorowych Dawców Krwi „Krzyś” w Zielonce zorganizował 6 akcji honorowego krwiodawstwa. Na każdą akcję, które odbywają się w gościnnych murach Miejskiego Gimnazjum oraz przed Ośrodkiem Kultury i Sportu przyjeżdża – także specjalnym ambulansem – ekipa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (ul. Saska 63/75).
W zeszłorocznych akcjach udało się zebrać aż 107,1 litra bezcennego leku ratującego życie:

Statystyki tegorocznych akcji
honorowego krwiodawstwa w Zielonce

Data
akcji

Oddało krew/ zarejestrowanych osób

Zebrana ilość
krwi (w litrach)

8 lutego

46/54

20,7

12 kwietnia

44/56

19,8

14 czerwca

40/48

18

9 sierpnia

28/35

12,6

11 października

32/43

14,4

13 grudnia

48/53

21,6

 W naszych akcjach uczestniczą nie tylko „stali” Krwiodawcy z Zielonki. Przychodziło wiele nowych osób (także
z sąsiednich miast w powiecie), by zobaczyć i przekonać się, że oddawanie krwi jest nieskomplikowane. Część
z nich zasiliło szeregi „Krzysia” i regularnie przychodzą oddawać honorowo krew.

Ogłoszenia o akcjach krwiodawstwa pojawiały się m.in. na antenie Radia FAMA oraz lokalnej prasie i stronach internetowych. Plakaty pojawiają się na tablicach informacyjnych i witrynach sklepowych.

Co więcej, w listopadzie Klub HDK „Krzyś” zapisał się programu „Razem dla Dawców” (http://razemdladawcow.pl) – ogólnopolskiego systemu zniżek dla Krwiodawców tworzony przez Kluby HDK, wolontariuszy i samych krwiodawców. System „Razem dla Dawców” ma na celu nie tylko zachęcanie ludzi do oddawania krwi, ale też pomaga bezpłatnie promować instytucje, które wspierają tę ideę oraz udzielają rabaty na swoje usługi. Obecnie szukamy punktów usługowych z Zielonki i okolic, które przyłączyłby się do tego programu. Można zapisać się przez Internet. Każdy kto zarejestruje swój punkt, dostanie specjalną nalepkę (np. drzwi wejściowe) oraz plakat do powieszenia wewnątrz lokalu usługowego. Na stronach systemu oraz oficjalnej KHDK „Krzyś” (krzys.zielonka.pl) pojawi się informacja o czynnym uczestniczeniu w tej ogólnopolskiej akcji. 

Zielonkowscy krwiodawcy zapraszają wszystkich chętnych do czynnego udziału w pierwszej akcji honorowego krwiodawstwa w nowym roku, która odbędzie się 7 lutego 2016 r. w godz. 10:00 – 13:30. Szczegóły pojawią się w drugiej połowie stycznia. Kolejne zbiórki krwi w Zielonce będą miały miejsce
w pierwszą niedzielę parzystego miesiąca
.

 Krwiodawcą może być każda zdrowa, pełnoletnia osoba (do 65. roku życia), która waży co najmniej 50 kg (ilość pobranej krwi, 450 ml, musi być mniejsza niż 10% ogólnej ilości krwi w organizmie) i nie przechodziła chorób dyskwalifikujących na stałe z oddawania krwi


Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.