23.04.2023 r.: Oddaj krew w Zielonce [WYDARZENIE] / Kto może zostać dawcą szpiku?

Dawcą szpiku może być każdy zdrowy człowiek w wieku 18 – 50 lat. Powinien on:

 1. zgłosić się z dowodem osobistym w określonym terminie i wyznaczonej placówce służby zdrowia,
 2. wypełnić ankietę kwalifikacyjną dawcy,
 3. przeczytać i wypełnić kartę honorowego dawcy,
 4. podpisać zgodę na przeprowadzenie zabiegu pobrania komórek macierzystych.

Ostateczną decyzję o wykonaniu wstępnych badań podejmuje lekarz po przeprowadzonej rozmowie i badaniu. Kwalifikowanie odbywa się na podstawie analizy krwi, w trakcie której są przeprowadzane badania antygenów zgodności tkankowej i inne niezbędne badania laboratoryjne:

 1. morfologia krwi
 2. grupa krwi w układzie A, B. O i czynnik Rh;
 3. antygen HBS , anty-HCV, anty-HIV, WR. (bad. wirusologiczne);
 4. HLA I kl. I II kl. (bad. genetyczne).

Wykonanie takiego badania wymaga jednorazowego pobrania około 20 ml krwi, procedura jest podobna jak przy morfologii, OB, itp. Wyniki badań zostają wprowadzone do rejestru i od tego momentu są brane pod uwagę podczas poszukiwania dawcy dla chorych, którzy nie mają dawcy rodzinnego. Wskazane jest, aby taki rejestr posiadał wiele tysięcy zbadanych osób, gdyż jest to gwarancja na dopasowanie najlepszego dawcy dla chorego. Jeżeli okaże się, że ktoś potrzebuje takiego szpiku, dopiero wtedy zostanie on pobrany od dawcy. Dawca nic nie traci, gdyż szpik, podobnie jak krew, podlega ciągłej regeneracji.
Dawstwo szpiku jest:

 • honorowe,
 • anonimowe.

Podstawowe kryteria kwalifikacyjne dla honorowego dawcy szpiku. Dawca powinien być w wieku od 18 – 50 lat w ogólnie dobrym stanie zdrowia. W szczególności znaczenie dla kwalifikacji jako dawcy szpiku mają:

 • zakażenia wirusem HIV, lub przynależność do grupy zwiększonego ryzyka tym wirusem – dyskwalifikuje dawcę;
 • aktywna astma, wymagająca podawania leków – dyskwalifikuje dawcę. Jeżeli kandydat nie miał napadu astmy przez ostatnie 5 lat i nie pobiera leków, to może być zakwalifikowany;
 • nadciśnienie – jeżeli jest utrzymane w prawidłowym zakresie przez leki to kandydat może być zaakceptowany;
 • cukrzyca – jeżeli wymaga podawania leków przeciwcukrzycowych to dyskwalifikuje dawcę;
 • padaczka – jeżeli w ciągu minionego roku wystąpił więcej niż jeden napad to dyskwalifikuje dawcę. Jeżeli pacjent pobiera leki przeciwpadaczkowe i w ciągu minione roku nie wystąpił więcej niż jeden napad to dawca może być zakwalifikowany;
 • przebyty zawał serca, zabieg wszczepienia bypassów i inne schorzenia serca wymagające podawania leków – dyskwalifikuje dawcę. Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej, które nie wymaga leczenia oraz zaburzenia rytmu nie wymagające leczenia są akceptowane;
 • obecność antygenu HBS, przeciwciał anty – HCV dyskwalifikuje dawce. Przeciwciała anty
 • Hbc oraz przebyte zakażenie wirusem typu A (żółtaczka pokarmowa) są akceptowane;
 • gruźlica – aktywna gruźlica w okresie minionych 2 lat dyskwalifikuje dawcę.

Posted in: O szpiku kostnym

Możliwość komentowania została wyłączona.