O legitymacji Zasłużonego HDK słów kilka…

Regularne oddawanie krwi niesie ze sobą wiele korzyści. Głównie dla biorcy, bowiem pozwala uratować życie i normalnie funkcjonować. Tą zasadą warto kierować się, biorąc udział w akcjach honorowej zbiórki krwi. A jak to wygląda z perspektywy dawcy?

Przypomnijmy, są trzy stopnie legitymacji Zasłużonego HDK, które przyznaje Polski Czerwony Krzyż (PCK). W zależności od litrażu oddanej krwi (lub jej składników) wyróżnia się następujące legitymacje (wraz z odznakami):

– III stopnia (dla kobiet za oddanie co najmniej 5 litrów i dla mężczyzn za oddanie co najmniej 6 litrów krwi lub jej składników),
– II stopnia (odpowiednio 10 litrów dla kobiet i 12 litrów dla mężczyzn) oraz
– I stopnia (odpowiednio 15 litrów dla kobiet i 18 litrów dla mężczyzn).

Kiedy uzbieramy litraż dla przyznania danej odznaki (można o nie wnioskować pojedynczo lub „hurtowo”) to zgłaszamy ten fakt na akcji zbiórki krwi podczas rejestracji. Wówczas lekarka wypisuje odpowiedni wniosek i po około miesiącu-dwóch legitymacja/legitymacje są do odbioru w siedzibie PCK
w Warszawie (ul. Szańcowa 25; we wtorki i czwartki w godz. 8:30 – 16, numer telefonu: 22 506 51 96).

 Oto przykłady korzyści Zasłużonego Honorowego Dawcy krwi:
– niektóre leki można dostać ze zniżkami, nawet nieodpłatne
> wyszukiwarka leków refundowanych (zaznacz opcje Zasłużony Honorowy Dawca Krwi)
> Podstawa prawna (1): Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
> Podstawa prawna (2): Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r.w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
– korzystanie poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w placówkach ZOZ-ów. Świadczeniobiorcy posiadający tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu i przedstawili odpowiednią legitymację mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
> Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

WSKAZÓWKA: warto zostawić kserokopię swojej legitymacji ZHDK w swojej karcie pacjenta
w przychodni (także w systemie). Znacznie to skróci czas czekania na wizytę u lekarza
– możliwość uzyskania bezpłatnych wyników badań laboratoryjnych
– możliwość uzyskania zniżek w komunikacji miejskiej (więcej TUTAJ)
– zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w darze” i „Razem dla dawców” (więcej wkrótce).

Warto przeczytać też TO

—-
UWAGA: apelujemy o rozwagę przy publikowaniu zdjęć Legitymacji ZHDK (zwłaszcza I stopnia umożliwiającej m.in. bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Warszawie) na portalach społecznościowych. W dowolnym programie graficznym należy zamazać numer legitymacji lub przed zrobieniem zdjęcia zasłonić, np. odznaką.

Legitymacje (jak i inne zdjęcia dokumentów publikowane przez nierozważnych użytkowników kart kredytowych, dokumentów tożsamości itd.) są często podrabiane i wykorzystywane przez nieupoważnione osoby, przez co możemy mieć sporo problemów.

Źródła: zdjęcia – PCK.org; oprac. własne na podstawie krzys.zielonka.pl i krwiodawcy.org

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.