Stanowisko NCK ws. oddawania krwi ze wskazaniem na konkretnego pacjenta

Przed marcową akcją informowaliśmy o zbiórce krwi dla Józefa Makowskiego oraz Hani Szymańskiej. By apel trafił do większej grupy odbiorców, rozesłaliśmy na Facebooku po różnych forach Krwiodawców prośbę o donację na te konkretne osoby. Otrzymane komentarze, pisząc delikatnie, nie były miłe. Większość osób zwracała uwagę, że nie ma czegoś takiego jak “oddanie krwi ze wskazaniem na konkretną osobę”, czy o zaświadczeniach o oddaniu krwi. 
Podkreślmy od razu, że zaświadczenia o oddaniu krwi oraz “oddanie krwi ze wskazaniem” to różne kwestie. Wysłaliśmy zatem zapytanie w tej sprawie do Narodowego Centrum Krwi. Mamy odpowiedź z jednoznacznym stanowiskiem.

Tak brzmiało nasze pytanie do NCK (28 lutego 2024 r.): Czy podczas rejestracji do oddania krwi (lub jej składników) można podać dane osoby, na którą jest donacja (ze wskazaniem)? Jak wygląda cała procedura od pobrania krwi od biorcy do transfuzji? Co decyduje o przetoczeniu krwi dla wskazanej osoby lub przekazaniu jej innemu/j potrzebującemu/j?
Wcześniej zapadła decyzja o niewydawaniu zaświadczeń dla dawcy o oddaniu krwi ze wskazaniem. Czy ona ma wpływ na transfuzję dla wskazanej osoby?

Taką otrzymaliśmy odpowiedź od Pana Kacpra Wójcika z Wydziału Komunikacji i Promocji Narodowego Centrum Krwi (12 marca 2024 r.): odpowiadając na e-mail z dnia 28 lutego 2024 r. dotyczący oddania krwi i jej składników ze wskazaniem na konkretnego pacjenta, Narodowe Centrum Krwi prosi o przyjęcie poniższego.
Każdy pacjent w Polsce, któremu do leczenia potrzebna jest krew, bądź jej składniki, ma zagwarantowaną odpowiednią jej ilość.
Leczenie krwią i jej składnikami odbywa się wyłącznie w oparciu o kryteria medyczne. Jednostki publicznej służby krwi wydają krew i jej składniki zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez podmioty lecznicze, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz.U. 2023. 1742 t.j.).

Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie wydają zaświadczeń informujących o oddaniu krwi na rzecz konkretnego pacjenta, jednakże uprzednio poinformowane Centrum odnotuje to w systemie. Oddawanie krwi z przeznaczeniem dla konkretnego pacjenta zwiększa możliwość przygotowania krwi do przetoczenia także dla innych pacjentów, szczególnie w przypadkach zmniejszonej dostępności do krwi o rzadkiej grupie lub rzadkim fenotypie. Jednakże oddanie krwi na rzecz konkretnej osoby nie oznacza, iż trafi ona właśnie do niej. Decyduje o tym szereg uwarunkowań zarówno serologicznych, jak i medycznych, na które ani dawca, ani Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie mają wpływu. Leczenie krwią i jej składnikami, co wskazano powyżej, odbywa się wyłącznie w oparciu o kryteria medyczne, niezależnie od donacji ze wskazaniem. Apele o oddawanie krwi dla konkretnej osoby mają na celu wyłącznie uwrażliwienie rodziny i przyjaciół pacjentów, którzy w obliczu choroby osoby z najbliższego otoczenia, częstokroć po raz pierwszy w swoim życiu stykają się z tematem dotyczącym krwiodawstwa i krwiolecznictwa. W następstwie takich wydarzeń pojawiają się nowe osoby, które stają się regularnymi Dawcami krwi na następne lata.

Wierzymy, że powyższe informacje okażą się dla Pana pomocne.

Z poważaniem,
Kacper Wójcik

***

Kacper Wójcik

Wydział Komunikacji i Promocji
[numer telefonu i adres e-mail do wiadomości KHDK “Krzyś”]

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.